Welkom op onze website.

Huize Rozenwingerd is een voorziening waar aan volwassenen met verstandelijke beperkingen de gepaste ondersteuning wordt geboden. Omwille van die beperkingen is tewerkstelling en zelfstandig functioneren in de maatschappij te moeilijk.

Ressac - klik voor een grotere weergave

Onze opdracht bestaat erin om aan deze volwassenen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven aan te bieden. Zij worden als volwaardige burgers beschouwd en deze grondgedachte vormt het vertrekpunt bij het uitstippelen van ons begeleidingsaanbod.
Naargelang noden en wensen kan men terecht in volgende afdelingen:


Alle gebruikers kunnen gebruik maken van ons gevarieerd activiteitenaanbod.
 

Bekijk hier een korte voorstelling van de voorziening op Youtube.
Gemaakt door Trefpunt, Focus/WTV en uitgezonden op woensdag 18 september 2013.