Image

Update corona nieuws

02/07/2020

Eindelijk liggen de strenge lockdown regels achter ons. 

Heel wat afspraken werden vastgelegd in de tekst ‘terugkeer naar het nieuwe normaal’.  Deze afspraken zijn in voege vanaf 1 juli.

 Een belangrijke versoepeling is dat onze bewoners opnieuw  wekelijks of in zomervakantie naar  huis kunnen gaan.  Zowel ouders als bewoners keken uit naar het hernemen van het  gebruikelijke ritme  van  transfer tussen thuis en de leefgroep  .  Zeker met de zomervakantie in het vooruitzicht is dit alvast heuglijk nieuws. 

Ook de bezoekregeling kan nu ruimer worden geïnterpreteerd :  bezoek is niet langer beperkt tot dichte familieleden, en ook een wandeling maken of samen in de buurt op uitstap gaan is mogelijk. 

Dergelijke versoepelingen maken duidelijk dat we langzaam stappen zetten richting afbouw van de lockdown.  Toch is hierbij uiteraard veel voorzichtigheid geboden.  Het opmaken van een dergelijk plan blijft een delicate evenwichtsoefening waarbij we ons goed bewust moeten zijn van het feit dat het virus niet weg is.  Deze versoepelingen kunnen dan enkel worden toegestaan , mits strenge randvoorwaarden.  Beheersen van het besmettingsrisico blijft nog steeds ons leidmotief.  Tot op heden werden nog geen besmettingen vastgesteld en we proberen dit uiteraard ook zo te houden.   

Alle afspraken omtrent hygiëne voorschriften, social distancing, gebruik mondmaskers en ontsmetten  blijven onverminderd gelden.  Bij bezoek of transferregelingen wordt ook een engagement van ouders of bezoekers gevraagd via het ondertekenen van verklaringen.

 Bezoek aan de leefgroepen blijft dan ook beperkt tot de zorgmedewerkers.  Ouders, familie , vrijwilligers,… mogen nog de leefgroepen niet binnengaan.

Een goed evenwicht vinden tussen warme zorg en veiligheid, dat is ons doel.  De vrije tijdswerking zorgt voor een aantrekkelijk zomeraanbod voor onze bewoners, weliswaar binnen de grenzen van de Nationale Veiligheidsraad.  Bewoners uit verschillende leefgroepen kunnen elkaar hierbij opnieuw ontmoeten. Vrijwilligers kunnen onder bepaalde voorwaarden terug aansluiten.

 We streven er ook naar om de volledige begeleiding op te nemen zoals is voorzien in de IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst).  Dit betekent dat men opnieuw het aantal dagen kan komen, zoals voorheen. De afspraken van social distancing en beperkingen op vlak van vervoer zorgen er voor dat dit gefaseerd zal verlopen.  In juli en augustus bieden we aan iedereen die dit wenst en in overeenstemming met het IDO een aanbod aan van drie dagen per week.  Vervoer is enkel  bij uitzondering mogelijk.  Vanaf september wordt dan een verdere uitvoering van het IDO uitgewerkt.

De volledige tekst omtrent ‘terugkeer naar het nieuwe normaal’ wordt aan de ouders of familie bezorgd.   Samen met alle medewerkers, bewoners en hun netwerk zien we er naar uit om dit ‘nieuwe normaal’ verder te kunnen uitrollen.

Vriendelijke groeten

Greet Debeerst

directeur

Update corona nieuws

14/05/2020

Ondertussen zijn we 8 weken ver in onze lock down periode. Er zijn heel wat afspraken gemaakt om de veiligheid en het welzijn van onze bewoners maximaal te kunnen garanderen en de kans op besmetting te minimaliseren. Tot op heden lijken wij daar  toch nog steeds in te slagen.  Er zijn momenteel nog geen besmettingen vast gesteld. 

Niettegenstaande de strikte maatregelen en het afschermen van elke leefgroep  op zich,  worden er toch heel wat inspanningen gedaan om het leven zo aangenaam als mogelijk te maken voor onze bewoners. U kunt het verhaal van het dagdagelijks leven in Rozenwingerd best volgen via facebook.    Sedert vorige week is ook de bezoekregeling gestart.  Voor veel bewoners is dit een blij terugzien van hun dichte familie, zij het dan wel onder strikte afspraken en uiteraard mits behouden van een veilige afstand. 

Zoals u ongetwijfeld in de media hebt vernomen, gebeurt er een systematische testafname in alle voorzieningen.  Deze testen voor bewoners en medewerkers  zullen bij ons plaatsvinden op dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei.  De testresultaten zullen dan 3 à 4 dagen later bekend zijn. 

Ondertussen kregen we ook reeds een aantal aanbevelingen vanuit de overheid om , eveneens mits strikte voorwaarden, na te denken over een langzame heropstart van onze collectieve dagbesteding (dagcentrum)  en onze ambulante en mobiele begeleidingen.   We gaan hier uiteraard heel omzichtig mee om we kunnen enkel een (beperkte) opstart voorzien als we dit onder voldoende veilige omstandigheden kunnen organiseren.  We houden jullie hiervan uiteraard verder op de hoogte.

Vriendelijke groeten

Greet Debeerst

directeur

 

Update corona nieuws
30/04/2020

 

Graag willen we jullie op de hoogte houden van de stand van zaken in verband met een mogelijke bezoekregeling.  Vermoedelijk vernam u via de pers dat een bezoek regeling onder strikte voorwaarden mogelijk wordt.  Wij zijn momenteel een regeling aan het uitwerken.

We zijn er ons ten volle van bewust dat zowel de bewoners die bij ons verblijven als de familie erg uitkijkt naar een ‘echt’ contact.  Toch willen we de grootst mogelijke voorzorgen nemen om dit bezoek op een verantwoorde wijze te kunnen organiseren.  De voorbije weken werden heel wat inspanningen geleverd om te vermijden dat er besmettingen zouden gebeuren in de leefgroepen.  Tot op heden zijn we daar nog steeds in geslaagd.  We vragen jullie begrip voor het feit dat we een goeie en verantwoorde bezoekregeling grondig willen voorbereiden. 

De overheid stelt hier een theoretische aanvangsdatum van 4 mei voorop, maar laat tezelfdertijd ook wel ruimte aan de voorziening om zelf te beslissen wanneer de opstart van deze bezoekregeling in elke voorziening kan gerealiseerd worden.  In de komende dagen (volgende week) worden alle contactpersonen uit de dichte kring van de bewoners geïnformeerd over onze procedure en over de mogelijkheden van een mogelijk bezoek.

We kijken samen uit naar een goeie  bezoekregeling.  Dank voor uw geduld, uw begrip en steun. 

Greet Debeerst
directeur

 

Update corona nieuws
16/04/2020

 

Gisteren, 15 april, werd door de Nationale Veiligheidsraad aangekondigd dat er 1 bezoeker per bewoner mocht worden toegelaten in zorgvoorzieningen.  Dit lokte bij ons onmiddellijk heel wat bezorgdheid uit. Uiteraard beseffen we zeer goed dat het voor onze bewoners erg belangrijk kan zijn om iemand uit het thuismilieu nu eens via een direct contact te kunnen ontmoeten.  Onze bezorgdheid is gewoon gestoeld op het feit dat binnenkomen van bezoekers het risico op besmetting kan verhogen en dat dit indruist tegen de maximale inspanningen die we de voorbije weken hebben gedaan om besmetting te vermijden. Wij blijven onze maximale focus hierop richten en we vragen dan ook uw begrip voor ons standpunt dat we voorlopig bezoek nog even willen uitstellen. Ons enig doel is de veiligheid en de gezondheid van bewoners en begeleiders te kunnen vrijwaren. Ondertussen hebben we vernomen dat een vraag tot uitstel van deze bezoekregeling ook ondersteund wordt door betrokken ministers. We wachten dus verder nieuws af, en ondertussen denken wij reeds na hoe wij dit bezoek zullen organiseren op een verantwoorde wijze, dat wil zeggen met  aandacht voor veiligheid voor bewoners en begeleiders. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

In het belang van onze bewoners vragen wij jullie om ons hierin te ondersteunen !  dank voor jullie begrip

Greet Debeerst
directeur

 Update corona nieuws

30/03/2020


Hierbij wat verder nieuws over het leven in Rozenwingerd in corona tijden.

Tot op heden kunnen we nog steeds stellen dat er geen (vermoedens van) besmettingen zijn vastgesteld. We doen dan ook ons uiterste best om dit zo te houden. Alle bovenstaande afspraken blijven onverminderd gelden, maar we toen toch ons uiterste best om het voor de bewoners aangenaam te houden.

We verwijzen hier bv naar ons dagelijks bewegingsmomentje onder de noemer ‘binnen en buiten solidair’ , waarbij bewoners binnen of op hun terras en overige medewerkers buiten in de tuin samen een bewegingsmoment hebben. Ook de vrije radio (uiteraard zonder fysiek contact) is een heel leuk initiatief. Met het mooie weer in het vooruitzicht stimuleren we bewoners zeker om ook buiten in eigen tuin of op eigen terras te vertoeven. We zorgen ook geregeld voor kleine fietstochtjes of wandelingen. Spijtig genoeg kan dit momenteel enkel gebeuren met 1 begeleider en 1 bewoner.

Dagelijks (weekdagen) is er ondersteuning door een medewerker uit pijler werken en vrije tijd in de leefgroep. Hierdoor kunnen we dan ook een aangename dagbesteding aanbieden. We raden jullie aan om geregeld onze facebook pagina te volgen waar er heel regelmatig nieuwe foto’s worden gepost.

We mogen ook genieten van een aantal solidariteitsacties. Zo kwam Gert, Viktor en Marie Verhulst langs met pannenkoeken, een vriendelijke dame bezorgde ons 80 cupcakes, we kregen een lading bloemen , we mogen aantal jeugdboeken ophalen, we kregen popcorn en wafels, chips en cola…..

Dit zijn zeker allemaal leuke initiatieven en elk warm gebaar is een opsteker voor onze bewoners en begeleiders. Nieuwe richtlijnen van de overheid dwingen ons nu echter om nog strenger toe te zien op het binnenbrengen van producten. Uit voorzorg moeten we alle bezorgde goederen gedurende 24 uur laten staan vooraleer deze binnen te brengen in de leefgroep.

Via skype of messenger proberen we toch het contact met de familie wat ‘warmer’ te maken. Bezoek is uiteraard nog steeds niet mogelijk.

Ondertussen is ook reeds beslist dat de activiteit ‘ lentekriebels op de Bollaard’ niet zal doorgaan dit jaar.

Ons team zet echt z’n beste beentje voor om in deze corona tijden de nodige flexibiliteit en creativiteit aan de dag te leggen. We maken er allen samen het beste van en we zorgen goed voor de bewoners en voor onszelf

Greet Debeerst
directeur

 

Op aanbeveling van het agentschap zorg en gezondheid zijn er ook binnen Rozenwingerd maatregelen getroffen om besmetting met het corona virus te vermijden. Voor alle duidelijkheid, momenteel is er nog geen enkele besmetting, of vermoeden van besmetting bij bewoners, vrijwilligers of medewerkers. Toch is algemene alertheid op zijn plaats


Volgende maatregelen zijn getroffen (tot 19 april):

- bezoekers kunnen niet meer toegelaten worden in de leefgroepen . Zij kunnen zich wel nog melden aan de receptie bij de administratie en moeten zich daar registreren. Er kan echter geen contact worden toegestaan met de bewoners
- Veel externe activiteiten zijn afgelast
- Onze atelierwerking en de werking vrije tijd is opgeschort. Bewoners blijven maximaal in eigen leefgroep. Er wordt extra ondersteuning in de leefgroep voorzien door medewerkers van pijler werken en vrije tijd
- Gedurende de volgende weken (tot 19 april) is het niet toegestaan om bewoners, eens ze thuis zijn geweest (dus de instelling hebben verlaten) terug naar de leefgroep te brengen.
Alle betreffende ouders of het netwerk zijn hierover vandaag geïnformeerd.
- Aan onze vrijwilligers vragen wij ook om even (tot na 19 april) niet langs te komen in de voorziening.
- Bezoekers die enkel aansluiten bij de dagbesteding, (hetzij onder de vroegere noemer dagcentrum, hetzij onder rechtstreeks toegankelijke hulp) worden gevraagd om thuis te blijven tot na 19 april.
- Aan alle medewerkers wordt gevraagd om heel alert te zijn en heel nauwlettend toe te zien op het strikt toepassen van de hygiëne richtlijnen
- Enkel bevoegd personeel komt in de leefgroep

Deze maatregelen zijn alle bedoeld om te vermijden dat bewoners in contact komen met mensen die besmet zijn. We zorgen er uiteraard voor dat er in het vervangingsprogramma in de leefgroep voldoende en gevarieerd aanbod is. Het blijft voor onze bewoners hun aangename thuis.

 

Met vriendelijke groeten,

Greet Debeerst
directeur