De winkelwagen is leeg

Historiek

De zusters Dominicanessen beslisten in 1985 om een eerste erkenning aan te vragen voor 10 plaatsen tehuis niet werkenden. Men stelde nl. binnen het VOC De Rozenkrans te Oostduinkerke, een tekort vast aan opvangmogelijkheden voor volwassenen met verstandelijke beperkingen. Voor een aantal leerlingen die de schoolleeftijd waren ontgroeid en voor wie het zelfstandig functioneren in de maatschappij te moeilijk bleek, waren er weinig alternatieven voorhanden. In 1985 opende een eerste leefgroep zijn deuren.

In 1987 besliste de Raad van Bestuur om de volwassenwerking een eigen VZW structuur toe te kennen en de naam ‘Huize Rozenwingerd’ werd boven de doopvont gehouden.

Deze eerste leefgroep was het startsignaal van een bloeiende werking die de voorbije jaren een stevige groei heeft gekend. Gezien de grote nood aan opvangmogelijkheden voor volwassenen met verstandelijke beperkingen koos de Raad van Bestuur ervoor om de capaciteit van het tehuis niet werkenden op te trekken tot 46 plaatsen.

In 1997 werd beslist een dagcentrum op te starten. Hiermee kon men tevens een antwoord geven aan diegenen die de begeleiding overdag wensen te combineren met verdere opvang thuis. Al vlug bleek dit dagcentrum een antwoord te zijn op een reële nood in onze regio. 

De jongste telg binnen VZW Huize Rozenwingerd is het project ‘beschermd wonen’, waar ondertussen 13 bewoners een plaatsje vinden.

In 2015 vierden wij ons 30 jarig bestaan.  Dit jaar betekende tevens het overstappen van de klassieke zorgvormen (tehuis niet werkenden, dagcentrum en beschermd wonen) naar een FAM structuur (FAM = Flexibel Aanbod Meerderjarigen).  In deze FAM context werd Huize Rozenwingerd één dienstverleningscentrum waarbij we woonondersteuning, dagondersteuning of individuele begeleiding aanbieden, als antwoord op de zorgvraag van de bewoner. Sedert 1 jan 2017 stappen wij ook mee in het verhaal van persoonsvolgende financiering en zijn wij "vergunde zorgaanbieder" geworden. Samen met de context en met de diensten in de maatschappij zoeken wij een gepast antwoord op elke zorgvraag.

Entiteitslogo VAPH kl VAPH label Vergund door het VAPH 300dpi
De winkelwagen is leeg

Huize Rozenwingerd zoekt vrijwilligers


100jaarderozenkrans

 

Image
Cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring op onze website. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.