De winkelwagen is leeg

Inspraak en overleg

Raad

Voorzitter Klaas aan het woord:

"In de Raad zetelen 6 gebruikers. We bespreken er de toekomst van Huize Rozenwingerd.

We helpen meedenken over het reilen en zeilen in onze voorziening en we geven advies aan de directie.

We komen maandelijks samen op woensdagnamiddag en worden bijgestaan door onze coaches.

De leden van de raad werden verkozen door de andere gebruikers van Huize Rozenwingerd."

Samenstelling :

Voorzitter: Klaas

Verslaggever: Kristien

Leden: Marijke, Els, Else

Coaches: Linda, Karin, Nancy

Collectief overleg

Naast de bewonersraad is er ook een collectief overlegorgaan.

Hierin zit een vertegenwoordiging van alle gebruikers en iedereen krijgt de kans om zich hiervoor kandidaat te stellen. Onder gebruiker wordt hier verstaan : ouders, wettelijke vertegenwoordigers of andere belangrijke derden.

Op dit collectief overlegorgaan kunnen allerlei punten betreffende de werking worden geagendeerd. Zo moet bv. elke belangrijke wijziging in de algemene woon- en leefsituatie of elke wijziging in het charter vooraf besproken worden en ook de begroting en jaarrekening worden voorgelegd. Maar ook allerlei punten betreffende de dagdagelijkse werking worden hier besproken of meegedeeld. Het collectief overlegorgaan kan steeds advies uitbrengen over alle beslissingen die de bewoners als groep aanbelangen.

In Huize Rozenwingerd is er één collectief overlegorgaan actief. Er zetelen 10 ouders in en zij komen 3 à 4 /jaar samen .

Naast de vergaderingen zorgt dit collectief orgaan tevens voor financiële steun aan de voorziening. Dankzij de jaarlijkse wijnverkoop, konden reeds heel wat concrete projecten voor onze bewoners worden gerealiseerd. Een greep uit wat reeds is gerealiseerd met de opbrengst van deze wijnverkoop : zithoeken, tafels en stoelen voor de leefgroepen, een schommel, sportuitrusting, een smelttoestel voor kaarsen, tuinschommelbank, zwemmateriaal, bijdrage in hoog-laag bad, ...

Een afgevaardigde van het collectief overlegorgaan wordt , als waarnemer , uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Elke ouder kan zich wenden tot de leden van het collectief overlegorgaan met vragen of bezorgdheden. Op die manier moet dit forum groeien tot een inspraakkanaal voor alle gebruikers.

Samenstelling van het collectief overlegorgaan :

 

* mevr. De Cock Ria
* dhr Vermeulen Dirk
* dhr Boutens Dirk
* dhr. Logghe Johan
* mevr. Desmet Rika
* dhr Van Der Linden Walter
* mevr Van Cauwenbergh Dominique
* dhr Duflou Ronny

Image

De vertegenwoordigers van de bewoners
(het C.O.O. = collectief overleg orgaan)
organiseren elk jaar een WIJNACTIE waarvan
de opbrengst bijdraagt om dingen te doen,
of zaken aan te kopen waar die 100 mensen baat bij hebben.
Ieder jaar laten we de keuze om lekkere
wijn te kopen en/of om een GIFT (schenking) te doen,
waarvoor een fiscaal attest kan geleverd worden
vanaf 40 € .

Een combinatie van wijn kopen
+ een schenking kan uiteraard ook .

De opbrengst gaat integraal én rechtstreeks naar de voorziening en haar bewoners.

Namens alle bewoners danken wij iedereen die met het HART op de juiste plaats 
een bijdrage levert!

Bekijk de folder!

Entiteitslogo VAPH kl VAPH label Vergund door het VAPH 300dpi
De winkelwagen is leeg

Huize Rozenwingerd zoekt vrijwilligers


100jaarderozenkrans

 

Image
Cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring op onze website. Met het gebruik van onze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.